Voľba predsedu, podpredsedu a zloženia redakčnej rady Vajnorských noviniek