Vyhodnotenie zimnej sezóny 2014/2015 prevádzkovania ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory