Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie technických vecí na výkon okrskárov Mestskej polície na rok 2016