Vajnorské novinky č. 5 - 6/2016

Section: 
Vajnorské novinky
Date of Publication: 
2016-06-24 00:00:00

 

Stavanie mája patrí medzi najkrajšie podujatia, ktoré mestská časť Bratislava-Vajnory každoročne pripravuje pre svojich občanov.
Pre tých starších kvôli pripomenutiu si tradície a ich mladosti, pre mládež, aby nezabúdala a brala si príklad pri zachovávaní a udržiavaní tradícií v obci a deťom pre radosť a potešenie. Tohto roku nám strom darovala rodina Bednárová z Koncovej ulice, začo sa im chceme srdečne 
poďakovať. Ozdobený vencom a nádhernými farebnými stužkami od Vajnorského okrášľovacieho spolku mesiac krášlil Vajnory. Pri jeho stavaní pomáhali ozajstní chlapi, veď ho niesli na vlastných pleciach mladí vajnorskí futbalisti, ale aj iní, ktorí ochotne pomohli. Zato im 
patrí náš obdiv a vďaka. Pri ľudových piesňach v podaní Vajnorského okrášľovacieho spolku strávili všetci, ktorí sa podujatia zúčastnili, pekný predmájový večer.