Hlásenie miestneho rozhlasu 25.8.2016 (PD Vajnory, koniec predaja broskýň, VOD Pozvánka na nedeľné predstavenia CABARET, SNP, pozvánka na slávnostný akt kladenia vencov)