Stretnutie so starostom

28 August 2017

Príďte za starostom v stredu 6. sept. 2017 od 17:00 do 19:00 h (POZOR NA UPRAVENÝ ČAS)  stredu 6. septembra 2017 (pravidelná otvorená prvá streda v mesiaci) od 17:00 h do 19:00 h bude starosta našej mestskej časti Ing. Ján Mrva k dispozícií občanom.

Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava -Vajnory