Hasiči odvolali nebezpečenstvo vzniku požiarov

4 September 2017

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky DVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy od 04. 09. 2017 od 15:00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.