Zberný dvor bude v piatok 15.9 zatvorený

14 September 2017

Oznamujeme obyvateľom mestkej časti Bratislava - Vajnory, že v piatok 15. septembra 2017 bude zberný dvor na zelený odpad Pri pastierni v zmysle prevádzkových pravidiel zatvorený. V sobotu 16.9 bude zberný dvor otvorený v pravidelných prevádzkových hodinách od 08:00 h. do 17:00 h.