Miestna knižnica: Oznam pre čitateľov

19 June 2019

Miestna knižnica Vajnory upozorňuje a vyzýva čitateľov na vrátenie “dlhopožičaných” kníh.
Počas leta bude možné knihy vrátiť, ale aj požičať, do 30. júla 2019.
Pozor: v auguste bude knižnica pre verejnosť zatvorená /upratovanie a čerpanie dovolenky/.