Lidl rozhodnutie po odvolaní - komunikácie

Date of Publication: 
Thursday, 4. July 2019

Rozhodnutie odvolacieho orgánu, ktorým odvolací orgán potvrdil rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu č. OS-391/2018/KRU-8 na stavbu: „Potraviny, predajňa Bratislava – Vajnory, SO 201 a SO202