Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Date of Publication: 
Wednesday, 24. July 2019