Oznámenia o začatí stavebného povolenia (OS-781/2019/JAR-1) pre investora: Západoslovenská distribučná, a.s., v zastúpení PÁTAK, s.r.o. pre stavbu: „BA_Vajnory, Pri mlyne, NNK, NNV“

Date of Publication: 
Tuesday, 20. August 2019