OZNAM: Dopravné obmedzenia počas konania Vajnorských dožiniek

21 August 2019

Počas akcie Vajnorské dožinky 2019, ktoré sa konajú v sobotu 24.08.2019 za súčasne prebiehajúcich prác na rekonštrukcii povrchov na Roľníckej ul., na ktorej budú v tento deň prerušené práce, budú nasledovné dopravné obmedzenia:

 

1. ul. Roľnícka bude zobojsmernená po zrekonštruovanom jazdnom pruhu, riadená mobilnou svetelnou signalizáciou – semaforom, dočasne bude zrušená obchádzková trasa pre smer do Čiernej vody: Roľnícka – Rybničná – Osloboditeľská – Baničova.

2. Všetky vjazdy a výjazdy z námestia na Roľnícku ul. budú uzatvorené, komunikácia na námestí bude slepá, vjazd a výjazd bude zabezpečený v časti od Čiernej vody.

3. Zástavka MHD a BID – „MiÚ Vajnory“ bude počas vajnorských dožiniek dočasne zrušená.

4. Križovatka Pri mlyne – Roľnícka bude uzatvorená, obchádzka bude presmerovaná po trase Pri mlyne – Pračanská – Čierny chodník – Roľnícka, a opačne – týmto si dovoľujeme požiadať obyvateľov, aby v tomto čase neparkovali na chodníkoch na Pračanskej ulici, aby bol zabezpečený plynulý priechod verejnej aj mestskej hromadnej dopravy.

5. Zástavka „Pračanská“ bude premiestnená dočasne na začiatok ul. Pračanská od ul. Pri mlyne.

6. Čiastočne budú uzatvorené ulice Osloboditeľská (od križovatky Jačmenná-Osloboditeľská po križovatku Osloboditeľská-Baničova) a Baničova (od križovatky s ul. Na doline po križovatku s Roľníckou ul.) v časti Park pod lipami, kde sa konajú dožinky.

7. Jačmenná ul. v sobotu 24.08.2019 čase od 14:00 -17:00 uzatvorená, nakoľko bude ňou prechádzať Dožinkový sprievod. Týmto si dovoľujeme požiadať obyvateľov, aby v nej počas soboty 24.08.2019 na tejto komiunikácii neparkovali.

 

Všetky dopravné obmedzenia platia od 04:30 hod soboty 24.08.2019 do 04:30 hod nedele 25.08.2019, vopred ďakujeme za trpezlivosť a zhovievavosť všetkým motoristom!