Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Sebaedina Sadikiho

Date of Publication: 
Tuesday, 3. September 2019