Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie k odvolaniu

Date of Publication: 
Thursday, 2. January 2020