Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - D4

Date of Publication: 
Monday, 20. January 2020