Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Date of Publication: 
Wednesday, 8. April 2020

Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na území hl. mesta SR Bratislavy od 08.04.2020 od 14,00 hod. do odvolania, zákazy a povinnosti súvisiace s týmto vyhlásením sú uvedené v prílohe.

AttachmentSize
PDF icon vyhlasenie_cznvp.pdf580.93 KB