Upozornenie a informácia o zabezpečení odstránenia vozidla zn. ŠKODA FABIA, šedej farby, pamiatková zóna, Bratislava-Vajnory

Date of Publication: 
Friday, 31. July 2020

Upozorňujeme držiteľa a vlastníka vozidla zn. ŠKODA FABIA, šedej farby, ktoré má obhorenú prednou časťou vozidla, odstaveného v pamiatkovej zóne mestskej časti Bratislava Vajnory, na Roľníckej ulici, na parkovisku, parc. č. 2697/4 registra“C“, k.ú. Vajnory, že mestská časť Bratislava-Vajnory zabezpečuje odstránenie tohto vozidla v zmysle zákona č. 79/2015 Z.Z. o odpadoch. Vozidlo poškodzuje životné prostredie a narúša estetický vzhľad obce. Vozidlo bude umiestnené na určenom parkovisku spoločnosti P + K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, na adrese Cerovská ul. 181/1608, Šenkvice, tel: 02/44 46 00 89, e-mail: p-k@p-k.sk. Držiteľ tohto vozidla je povinný následne uhradiť náklady spojené s jeho odstránením a umiestnením na určenom parkovisku.