Stretnutie starostu s občanmi bude v stredu 2. februára 2022

27 January 2022

Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Vajnory v stredu 2.februára 2022 od 16.00 – 18.00 h.

Pri stretnutí je potrebné dodržiavať aktuálne epidemilogické opatrenia, a to:
-Do budovy úradu vstupujte jedine s respirátorom
-Pri vstupe je potrebné sa zapísať
-Pokiaľ ste chorý, môžete starostovi napísať svoj podnet mailom na starosta@vajnory.sk