Hlásenie miestneho rozhlasu 7.-10.10.2021 (Stretnutie so spisovateľom J. Šimulčíkom, Zber odpadov s obsahom škodlivých látok)