Hlásenie miestneho rozhlasu 18.-19.10.2021 ( Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším)