Hlásenie miestneho rozhlasu 29.10.-5.11.2021 (Streda so starostom, Vajnorský širáček, Futbalový zápas FK Vajnory vs Jablonove)