Hlásenie miestneho rozhlasu 25.-27.11.2021 (Info k zberu biologicky rozložiteľného odpadu)

Audio: