Hlásenie miestneho rozhlasu 24. - 26.2.2022 (Otvorenie zberného dvora na ul. Pri mlyne)