Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu druhu borovica pod č. OS-ŽP/560/2022/HRC, žiadateľ: fyzická osoba

Date of Publication: 
Tuesday, 10. May 2022