Oznámenie o začatí stavebného konania spolu s odstránením stavby, Koncová ul.