Poverenie poslanca Miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho zastupiteľstva