Návrh na zriadenie miestnej rady a určenie počtu jej členov