Návrh na zriadenie stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve