Návrh na určenie termínu 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory