Návrh na schválenie Rámcového harmonogramu činnosti Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady na rok 2015