Voľba členov stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory z radov neposlancov