Správa o hospodárení Vajnorskej podpornej spoločnosti spol. s r.o. za rok 2014 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2014