Návrh na oprvu uznesenia č. 45/2015 zo dňa 19.02.2015