Návrh na zverenie majetku Základnej škole Kataríny Brúderovej a Materskej škole Koniarkova 9