Hlasovanie za zmenu programu a hlasovanie o programe ako celku