Návrh na prenájom časti budovy so súpisným číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano 6 za účelom prevádzkovania reštaurácie a terasy pre spoločnosť GLM Group, s.r.o., Čierny chodník 29, 831 07 Bratislava , IČO 46 297 570