Návrh IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2015 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 18/2015