Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018