Spevácky zbor Jána Pavla II.

02. 09. 2015

Organizačná vedúca: Mária Gerová, Šúty 26, 831 07 Bratislava
Tel.: 0903/ 214 552
Organista: Martin Gunár
Zbormajster a dirigent: Vladimír Zajíc
Umelecký vedúci a zbormajster: Ondrej Demo, Rybničná 3, 831 07 Bratislava
Tel.: 0907/907 423
e-mail: ondrej.demo@zoznam.sk
viac informácií