Participatívny rozpočet 2020

×

Správa s upozornením

Hlasovanie bolo ukončené.

Primárne karty

Popis: 

Po úspešnom minuloročnom participatívnom rozpočte vám aj tento rok ponúkame možnosť podieľať sa na využití sumy 10 320 eur z vajnorského rozpočtu. 
 

Hlasovať môžete od 3. mája až do 31.mája 2019

Pravidlá hlasovania:

- hlasovať môžu občania s trvalým alebo prechodným pobytom vo Vajnoroch

- hlasovať je možné najviac za dva návrhy

- minimálny vek 15 rokov

- pri hlasovaní uviesť meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného bydliska, prípadne aj kontakt – e-mail / telefónne číslo

- hlasovať sa dá elektronicky na www.vajnory.sk alebo formou hlasovacieho lístka (poštou, do schránky miestneho úradu alebo osobne na úrade na Front Office)

- hlasovať možno iba jedenkrát, pri elektronickom hlasovaní sa zaznamenáva IP adresa

- výsledky hlasovania budú zverejnené do troch pracovných dní od skončenia hlasovania

- Mestská časť Bratislava-Vajnory si vyhradzuje právo podozrivé hlasovania preveriť, resp. vyradiť

Tento rok môžete hlasovať za tieto návrhy:

Číslo návrhu Participatívny rozpočet 2019 Odhadované náklady  
1 Zkultivovanie zberného hniezda (estetické ohradenie) 3000,-
2 „Odhlučnenie sál v DK Vajnory“  3000,-
3

Nové hracie prvky na ihrisku ( Koniarkova a ďalšie)

3000,-
4 Stojany na bicykle v Parku pod lipami 1300,-
5 Doplnenie informačných zariadené na vylepovanie plagátov v obci 1500,-