Participatívny rozpočet 2020

×

Správa s upozornením

Hlasovanie bolo ukončené.

Primárne karty

Hlasujte za návrhy na zlepšenie Vajnor. Hlasovanie prebieha od 5. marca do 31. marca 2020.

Obyvatelia Vajnor môžu z vybraných návrhov opäť hlasovať - jednoducho a online!

Mestská časť Bratislava – Vajnory aj v tomto roku ponúka pre obyvateľov Vajnor možnosť zúčastniť sa na využití vyčlenenej časti financií z rozpočtu mestskej časti, tzv. participatívneho rozpočtu. Suma je pre rok 2020 navýšená na 12 000 €.

Do 31. januára 2020 mali obyvatelia Vajnor možnosť predkladať svoje jednotlivé návrhy. Informácia o možnosti podávania návrhov bola zverejnená začiatkom roka 2020 na webovej stránke vajnory.sk a tiež fb stránke Vajnory – dedina v meste. Obyvatelia, či miestne spolky tak mali možnosť predkladať svoje návrhy do 31. januára 2020. Z množstva viac ako dvadsať návrhov, vybrala mestská časť desať kľúčových. Zároveň je potrebné povedať, že mestská časť oceňuje záujem a zároveň ďakuje všetkým obyvateľov a rovnako aj jednotlivým spolkom za ich záujem a zasielanie návrhov. O ďalšom užšom výbere návrhov rozhodnú obyvatelia už prostredníctvom hlasovania, ktoré rozhodne o konkrétnych finálnych návrhoch. Tie mestská časť v priebehu roka z celkovej sumy 12 tis. Eur následne zrealizuje.

V uplynulom roku 2019 boli z participatívneho rozpočtu podporené tieto 3 návrhy:

 • ohradenie a doplnenie hracích prvkov na ihrisku na Buzalkovej ulici
 • kontajnerové stojisko na Uhliskej ulici
 • odhlučnenie veľkej sály Domu kultúry Vajnory

Starosta Vajnor víta záujem obyvateľov
„Zámerom návrhov na využitie participatívneho rozpočtu majú byť konkrétne opatrenia, ktoré budú slúžiť obyvateľom mestskej časti a prispejú k skvalitneniu a zlepšeniu
života v našej mestskej časti. Ďakujem preto všetkým obyvateľom Vajnor, ako aj spolkom za zaslanie množstva ich návrhov. Rovnako ma teší ich záujem o zlepšenie života
vo Vajnoroch. Je dôležité tiež doplniť, že náš úrad víta od obyvateľov všetky ich podnety a všetkými sa rovnako zaoberá. Niektoré návrhy, ktoré sa do úzkeho výberu
nedostanú a nebude ich možné z participatívneho rozpočtu zrealizovať, bude mestská časť riešiť v spolupráci s príslušnými inštitúciami, prípadne ich na plánuje realizovať
z iných rozpočtových kapitol“
, uvádza Michal Vlček, starosta mestskej časti Vajnory.

Hlasovanie bude prebiehať od 5. marca do 31. marca 2020.

Informácie a pravidlá hlasovania
Hlasovať môžu obyvatelia viacerými spôsobmi:

 • vyplnením hlasovacieho lístka (poštou,do schránky miestneho úradu alebo osobne na úrade na Front Office)
 • elektronicky prostredníctvom webovej
 • stránky www.vajnory.sk, (v časti participatívny rozpočet)

Pravidlá hlasovania:

 • hlasovať je možné za najviac dva návrhy
 • minimálny vek 15 rokov
 • hlasovať môžu občania s trvalým alebo prechodným pobytom vo Vajnoroch
 • hlasovať možno iba jedenkrát, pri elektronickom
 • hlasovaní sa zaznamenáva IP adresa
 • pri hlasovaní je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného bydliska, prípadne aj kontakt (e-mail alebo telefónne číslo)
 • mestská časť Bratislava-Vajnory si vyhradzuje právo podozrivé hlasovania preveriť, resp. vyradiť.

Upozornenie!
Výsledky hlasovania budú uverejnené po ukončení hlasovania, po 31. marci 2020 na webovej stránke vajnory.sk a taktiež v ďalšom vydaní Vajnorských noviniek.

Návrhy, za ktoré môžu obyvatelia hlasovať

Číslo návrhu Participatívny rozpočet 2020
1 Výrazné LED osvetlenie priechodov pre chodcov
2 Zavlažovacie vaky pre výsadbu mladých stromčekov 
3

Petangový turnaj v Parku pod lipami

4 Stojisko na smeti podľa vzoru Uhliská
5 Cykloservisný stojan na konci Vajnor smerom na Juravu
6 Obnova a budovanie lavičiek
7 Vajnorský „comicon”
8 Merač rýchlosti s fotodokumentovaním
9 Chodník okolo domu kultúry od Baničovej ulice
10 Vianočné osvetlenie