Participatívny rozpočet 2022 - Hlasovanie

×

Správa s upozornením

Hlasovanie bolo ukončené.

Primárne karty

Vajnoráci, opäť môžete hlasovať za návrhy na zlepšenie Vajnor v rámci vajnorského participatívneho rozpočtu. Mestská časť Bratislava-Vajnory tento rok vyčlenila zo svojho rozpočtu finančnú čiastku, ktorá bude použitá na zlepšenie či skrášlenie Vajnor, a to sumu 12.000 eur z vajnorského rozpočtu.

Hlasovať môžete do 10. júla 2022 a návrhy, ktoré získajú najviac hlasov, budú realizované.
Hlasovať môžete vyplnením hlasovacie lístka alebo na našej webovej stránke v časti participatívny rozpočet.

O výsledkoch hlasovania vás budeme informovať na našej webovej stránke ako aj v najbližšom vydaní Vajnorských noviniek po ukončení hlasovania.

Ďakujeme za všetky návrhy a tie, ktoré sa dajú realizovať uvádzame v tabuľke.
Úrad mestskej časti víta všetky podnety od občanov a všetkými sa zaoberá. Aj keď sa nedajú zrealizovať z  participatívneho rozpočtu, niektoré z návrhov mestská časť rieši v spolupráci s príslušnými inštitúciami a prípadne plánuje realizovať z iných rozpočtových kapitol.

Hlasovanie bude prebiehať do 10. júla 2022

Informácie a pravidlá hlasovania 

Hlasovať môžu obyvatelia viacerými spôsobmi:

  • vyplnením hlasovacieho lístka, ktorý bude zverejnený vo Vajnorských novinkách (vhodiť do schránky pri úrade alebo zaslať poštou, e-mailom)
  • elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.vajnory.sk, (v časti participatívny rozpočet)

Pravidlá hlasovania:

  • hlasovať je možné najviac za dva návrhy
  • minimálny vek 15 rokov
  • hlasovať môžu občania s trvalým alebo prechodným pobytom vo Vajnoroch
  • hlasovať možno iba jedenkrát, pri elektronickom
  • hlasovaní sa zaznamenáva IP adresa
  • pri hlasovaní je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného bydliska, prípadne aj kontakt (e-mail alebo telefónne číslo)
  • mestská časť Bratislava-Vajnory si vyhradzuje právo podozrivé hlasovania preveriť, resp. vyradiť.

Upozornenie!
Výsledky hlasovania budú uverejnené po ukončení hlasovania na webovej stránke vajnory.sk a taktiež v ďalšom vydaní Vajnorských noviniek.

Návrhy, za ktoré môžu obyvatelia hlasovať

Číslo návrhu Participatívny rozpočet 2022
1 Vytvorenie viac tieňa na detskom ihrisku Koniarkova pomocou výsadby stromov alebo iného riešenia
2 Dizajnový vizuálny prvok vhodný aj pre fotenie v centre mestskej časti
3 Ping-pongové stoly prístupné pre verejnosť
4 Doplnenie druhého basketbalového koša na detskom ihrisku Koniarkova
5 Položenie tartanu na vyasfaltovanú časť na detskom ihrisku Koniarkova
6 Masážny chodník na kráčanie - okrúhle kamienky
7 Moderné architektonické prvky do centra obce, ktoré budú predstvavovať vinohradnícku tradíciu vo Vajnoroch
8 Hlasovacie koše na cigaretové ohorky
9 Doplnenie nových lavičiek pre peších, cyklistov a korčuliarov
10 Nové pieskovisko na budúce detské ihrisko Šinkovské
11 Dopadová plocha pre deti v areáli ZŠ Kataríny Brúderovej
12 Hmyzodom, edukačné tabuľe o včelách
13 Úložisko kníh - bibliobox
14 Doplnenie merača rýchlosti s výstrahou spomaľ