Vajnorský dotazník

×

Správa s upozornením

Hlasovanie bolo ukončené.

Primárne karty

Milí Vajnoráci,

ďakujeme všetkým čo si našli čas a vyplnili dotazník určeného občanom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Vajnory.

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Vajnory sa zapojil do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy v rámci ktorého implementuje model CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia). Účelom modelu CAF je viesť verejné organizácie k dosiahnutiu najlepších možných výsledkov pomocou jednoduchého, prístupného a ľahko použiteľného konceptu hodnotenia.

Jedným z nástrojov, prostredníctvom ktorého chceme získať Váš názor na dôležité otázky v oblasti spokojnosti občanov s fungovaním správy obce je aj dotazník, ktorý si Vám dovoľujeme predložiť.

Výsledky dotazníka poslúžia ako podklad pre ďalšie zlepšovanie fungovania úradu, komunikáciu s verejnosťou ako aj prezentáciu mestskej časti navonok. 

CAF tím mestskej časti Bratislava – Vajnory.