Harmonogram kultúrnych,športových a spoločenských podujatí 2019

Harmonogram kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na mesiace jún, júl 2019

Jún:

1.6.                  BUBLINOVÉ MECHECHE Show de Tom- OSLAVY MDD organizuje MČ BA-Vajnory detské ihrisko Koniarkova, 14:30 h

14.6.             Country večer, Hostinec EDA, Pod lipami 1, 19.30 - 24.00h                                                                                                                              

21.6.                Country večer, Hostinec EDA, Pod lipami 1, 19.30 - 24.00h                       

22.6.                MAĽOVANÉ VAJNORY – VOS s podporou MČ BA-Vajnory, 14.00 – 19.30h

22.6.                           SVATOJÁNSKA VATRA, sobota, organizuje MČ BA-Vajnory a Pozemkové spoločenstvo Vajnory, Nemecká dolina, 19.30h

23.6.                CENA KATARÍNY BRÚDEROVEJ, nedeľa, organizuje Podobenka z Vajnor s podporou MČ BA-Vajnory , Park pod lipami, 16.00h

V prípade zlého počasia v DK Vajnory.

27.6.                UVÍTANIE DETI  DO ŽIVOTA, štvrtok, obradná miestnosť MÚ BA-                        Vajnory, 15.00 h

28.6.                OPEN AIR KINO, piatok, slávnostné otvorenie premietania filmov, organizuje MČ BA - Vajnory, Park pod lipami, 21.00 h

V mesiacoch máj a jún 2019, prebieha v priestoroch knižnice organizovaná akcia TVORIVÉ ČÍTANIE, v spolupráci so základnými školami vo Vajnoroch a o.z. Edudrama.

30.6.                     NEDELE DEŤOM, Prázdniny na Ostrove Kurekuredut, organizuje MČ BA-Vajnory a Edudrama, Park pod lipami, 18.00 h

 

22.6.                VAJNORY CUP 2009 – II. kolo outdoorovej série volejbalových turnajov organizujú VK Vajnorskí teoretici v spoluprácu s  MČ BA-Vajnory,           Športový areál Alviano.

?? jún                         VAJNORSKÁ MINIOLYMPIÁDA – pre 1. stupeň základných škôl vo Vajnoroch, organizuje Mestská časť Bratislava-Vajnory v spolupráci so ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch

8.-9. 6.            FUTBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV – organizuje FK Vajnory, futbalový štadión Pri Struhe, 9.00 h

Júl:

 7.7.                  NEDELE DEŤOM, Veľrybia speváčka Gréta organizuje MČ BA-Vajnory a Edudrama, Park pod lipami, 18.00 h

8.7.-12.7.        LETNÉ TVORIVÉ DIELNE pre deti a dospelých 1.turnus,Galéria Typo&Ars, 14.00h – 18.00h

8.7. – 13.7.      LETNÁ ŠKOLA VAJNORSKÝCH TRADÍCIÍ 1. turnus, organizuje Podobenka z Vajnor v spolupráci s MČ BA-Vajnory, dvor Vajnorského ľudového domu, 17.00 h – 20.00 h

12.7.                LETNÉ KINO, piatok, premietanie filmov, organizuje MČ BA-Vajnory, Park pod lipami, 21.00 h

13.7.             Country večer, Hostinec EDA, Pod lipami 1, 19.30 - 24.00h                                                                                                                              

14.7.                DEŇ VAJNOR, sobota, organizuje MČ BA-Vajnory v rámci KL Hlavného  mesta BA, Hlavné námestie v Bratislave , 18.00h

19.7.                LETNÉ KINO, piatok, premietanie filmov, organizuje MČ BA-Vajnory, Park pod lipami, 21.00 h

20.7.             Country večer, Hostinec EDA, Pod lipami 1, 19.30 - 24.00h                                                                                                                              

26.7.                LETNÉ KINO, piatok, premietanie filmov, organizuje MČ BA-Vajnory, Park pod lipami, 21.00 h

Harmonogram na celý rok 2019 TU.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Vypracovala: Ing. Eva Bielčíková 31.05.2019