Harmonogram kultúrnych,športových a spoločenských podujatí 2019

Harmonogram kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na mesiace november, december 2019

November:

8.11.                MARTINSKÁ ZÁBAVA, piatok, organizuje FK Vajnory v spolupráci s MČ BA-Vajnory, DK  Vajnory, 19.00 h

16.–17.11.       VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK 2019, sobota, nedeľa, prehliadka folklórnych a divadelných súborov, organizuje Podobenka z Vajnor v spolupráci s MČ BA-Vajnory, DK Vajnory

23.11.              KATARÍNSKA ZÁBAVA, sobota, organizuje HK Vajnory v spolupráci s MČ BA-Vajnory, DK Vajnory, 19.00 h

Športové podujatia:

08 11.             STOLNOTENISOVÝ TURNAJ – organizuje Mestská časť Bratislava-Vajnory v spolupráci so ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch, telocvičňa ZŠ Kataríny Brúderovej

December:

5.12.                PRÍCHOD MIKULÁŠA, štvrtok, Park pod lipami, 17.00 h        

7.12.                VIANOČNÝ BAZÁR, sobota, DK Vajnory, 14.00 h - 18.00 h

7.12.                LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD, pri príležitosti sviatku sv. Lucie, zraz 16.45 h pri MÚ Vajnory, trasa Jačmenná, Osloboditeľská, Baničova, Roľnícka, dvor Vajnorského ľudového  domu, DK Vajnory

10.12.-23.3.2020 „OBLOŽENÝ KLAVÍR č. 25“, Viera Čepcová /kombinovaná technika a šperk, Peter Čepec /olejomaľba, Květa Fulierová /serigrafia, výber z tvorby. Prezentácia a uvedenie do života publikácie “Peter Čepec a Viera Čepcová“ / Vreceptárium

12.12.              UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA, obradná sieň MÚ BA-Vajnory, 15.00 h

31.12.              VÍTANIE NOVÉHO ROKA 2020, pred MÚ BA-Vajnory,  23.00 – 01.30 h

Športové podujatia: 

14.12.           VAJNORY CUP 2019 – III. kolo indoorovej série volejbalových turnajov – amatérsky turnaj volejbalových mix. Tímov. Organizujú Vajnorskí teoretici v spoluprácu s  MČ BA-Vajnory, telocvičňa ZŠ K. Brúderovej

cca 16.12.     OTVORENIE VAJNORSKEJ ĽADOVEJ PLOCHY - organizuje Mestská časť Bratislava-Vajnory v spolupráci s KŠK Slovan Bratislava, ľadová plocha - športový areál Alviano, 16.00 h

Harmonogram na celý rok 2019 TU.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!