Hlásenia miestneho rozhlasu 15. - 18. 5. 2019 (Miestne zastupiteľstvo, Hoď a bež, Talk show+ vernisáž výstavy, A čo ja láska)