Hlásenia miestneho rozhlasu 17. - 21. 6. 2019 (Otvorená streda, Miestne zastupiteľstvo)

Audio: