Hlásenia miestneho rozhlasu 2. - 6. 5. 2019 (Stretnutie k parkovacej politike v Rači, Komerčné hlásenie)