Hlásenia miestneho rozhlasu 5. - 10.8.2019 (Otvorená streda so starostom, Letné kino: Po čom muži túžia, Nedeľe deťom: Pompomove dobrodružstvá)