Hlásenie miestneho rozhlasu 15. - 17.2.2022 ( Miestne zastupiteľstvo 17.2.2022)

Audio: