upozornenie_a_vyzva_na_odstranenie_vozidla_zn._jaguar_bez_ecv_ciernej_farby_odstaveneho_na_ul._katariny_bruderovej_c._44_bratislava-vajnory.jpg